krokyproklima.cz
Bojujme s klimatickou změnou tam, kde to má smysl!

Témata

Tato stránka rozebírá specifická témata a otázky související s klimatickou změnou. Budeme se snažit také vyvrátit některé populární mýty o tom, co je a co není důležité.

Téma: Plasty a globální oteplování

leden 2022

Škodí plasty? Jaký vliv má používání plastů na klimatickou změnu? Špiní plasty moře? Co plastový odpad?