krokyproklima.cz
Bojujme s klimatickou změnou tam, kde to má smysl!

Touto stránkou chci lidem poskytnout jasné informace, jak pomoci v boji s klimatickou změnou tam, kde to přináší největší užitek.

Myslím, že debata o globálním oteplování v České Republice má prostor pro zlepšení. Bylo by skvělé, kdyby klimatická změna byla obecně brána jako:

Myslím, že emotivních apelů, které mají za cíl vybudit člověka k aktivitě vyvoláním strachu a úzkosti je ve veřejném prostoru až přemíra. Člověk ale podle mě potřebuje nejen vědět od čeho je třeba utíkat (strach), ale i vědět za čím běžet (naděje). Je třeba ukázat, že naše budoucnost může být lepší a zároveň klimaticky odpovědnější.

Tímto webem bych chtěl: