krokyproklima.cz
Bojujme s klimatickou změnou tam, kde to má smysl!

Tato stránka si klade za cíl ukázat, čím každý z nás nejvíc přispívá ke klimatické změně. Na základě toho pak můžeme vytipovat v našich životech věci, jejichž změnou můžeme v boji s globálním oteplováním opravdu účinně pomáhat.

Pojďme dělat změny, které opravdu pomáhají!

Průměrný Čech přímo ročně vyprodukuje asi . Největší část z toho připadá na vytápění domácnosti, zbytek hlavně na produkci jídla a dopravu.

Stručně: Co s tím můžu dělat?

 • house vytápění domácnosti, teplá voda, emisí –
  • Topit ekologicky.
  • Zateplit dům.
  • Snížit spotřebu teplé vody, topit méně.

 • restaurant jídelníček, emisí –
  • Jíst co nejméně masa a mléčných výrobků.
  • Kuře a ryby místo hovězího a vepřového.

 • directions_car doprava, emisí –
  • Co nejméně létat a jezdit autem.
  • Preferovat hromadnou dopravu.
  • Jet na dovolenou poblíž ČR.

Pojďme se nyní podívat na jednotlivé oblasti detailně.

Mohlo by Vás také zajímat:

Téma: Plasty a globální oteplování

Víte jak a jestli vůbec škodí plasty životnímu prostředí? Co plasty a oxid uhličitý? Jsou plasty z Čech v moři?house Vytápění domácnosti: Co má největší smysl? 🔗


protopí za rok   MWh / rok.
Průměrná spotřeba se liší podle toho, bydlíte-li v , nebo


1. Topit ekologicky.

To znamená především netopit uhlím ve starém kotli a netopit elektrokotlem. Pro výše uvedenou domácnost platí, že:

 • Kotel na uhlí (s účinností 50%) vyprodukuje za rok .
 • Kotel na plyn (s účinností 95%) vyprodukuje za rok .
 • Elektrický kotel vyprodukuje za rok , .
 • Tepelné čerpadlo s topným faktorem COP   vyprodukuje za rok , .

smoking_rooms Kromě množství vypuštěného CO2 jsou kotle na uhlí hlavním zdrojem zdraví velmi škodlivých a karcinogenních malých prachových částic PM2.5, viz . Staré kotle na uhlí jsou mnohem škodlivější, než nové s velkou účinností, ale stále je to horší než tepelné čerpadlo, nebo plyn.

info Oproti obyčejnému elektrickému kotli má tepelné čerpadlo krát (přesně o COP) nižší náklady a emise, ročně s ním ušetříte . Stojí-li tepelné čerpadlo   , investice se Vám vrátí za let.

help Jaktože má tepelné čerpadlo větší emise CO2 než plynový kotel? Je to tím, že elektřina v České republice je hodně špinavá – přes 40% energie se vyrobí v hnědouhelných elektrárnách, viz . Bude-li ČR v budoucnosti vyrábět energii čistěji, emise tepelných čerpadel (a elektrokotlů) budou klesat.

wb_sunny Emise tepelného čerpadla (a svůj účet za elektřinu) můžete dále snížit instalací Solárních panelů. U moderních panelů očekávejte návratnost 5–10 let, a životnost 30–40 let.


2. Zateplit dům.

Zateplení domu snižuje spotřebu energie na vytápění, často i o 30–60%, a tím klesají i náklady na energie a emise CO2. Zateplení zahrnuje především pořízení kvalitních oken, poté zateplení stěn a střechy.

Například, představme si starý dům, kde se topí uhlím a kde jsou jen stará špaletová okna.
Když zateplením snížíme spotřebu energie na vytápění o   , za rok se ušetří .

Podívejte se, jaký efekt může v takovém domě velmi zhruba mít:


3. Snížit spotřebu teplé vody, topit méně.

bathtub Ohřev teplé vody odpovídá zhruba celkových emisí průměrného Čecha.

Omezením spotřeby teplé vody o   sníží průměrný Čech své roční emise z vytápění o .

Snížením teploty v domácnosti o   sníží průměrný Čech své roční emise z vytápění o .restaurant Jídelníček: Co má největší smysl? 🔗


1. Jíst co nejméně masa a mléčných výrobků.

Produkce hovězího a vepřového masa má z jídla největší zátěž pro životní prostředí. Například krávy potřebují hodně krmiva, vody, půdy, a produkují hodně metanu, který je silným skleníkovým plynem . Produkce mléka, másla a sýrů má rovněž velký vliv.

Vynecháním masa a mléčných výrobků   v týdnu (aneb celkové spotřeby masa a mléčných výrobků) snížíte za rok své emise z jídla o .

local_grocery_store Maso a mléčné výrobky lze nahradit rostlinnými ekvivalenty s vysokým podílem bílkovin – například tofu, luštěniny, ořechy a obiloviny, viz .


2. Kuře a ryby místo hovězího a vepřového.

Kromě omezení celkové spotřeby masa můžete pomoct i změnou skladby jídelníčku. Produkce kuřecího masa (nebo ryb) je pro životní prostředí mnohem menší zátěží, než produkce hovězího masa.

Když kuřecím nahradíte   své spotřeby hovězího a vepřového, snížíte za rok své emise z jídla o .directions_car Doprava: Co má největší smysl? 🔗


1. Co nejméně létat a jezdit autem.

Jízda autem produkuje přibližně g CO2 na kilometr, letadlo g CO2 na osobu a kilometr. Na 1 kilometr je tak auto (s jedním pasažérem) zhruba  krát lepší.

info Problém aut je v tom, že jezdí skoro prázdná — při dojíždění do práce například často jede jen řidič. Průměrné auto v ČR přepravuje jen osoby. Když se v autě jezdí ve třech (a více) lidech, jde v podstatě o ekologickou formu dopravy (na úrovni autobusu).


smoking_rooms Kromě CO2 produkují auta navíc prach a další škodliviny, ve městech jsou tyto látky jedním z hlavních zdrojů znečištění ovzduší.


2. Preferovat hromadnou dopravu.

Pokud by člověk nahradil   kilometrů které najezdí autem za hromadnou dopravu, za rok by snížil své celkové emise z dopravy přibližně o .


3. Jet na dovolenou poblíž ČR.

Pokud by člověk jel na dovolenou do Čech, namísto , ušetřil by tím ročních emisí průměrného Čecha.

info Všimněte si, že dovolená autem (když jedete na dovolenou ve lidech, což zde předpokláme) je mnohem ekologičtější, než letecká dovolená (na kilometr zhruba krát). Krom menších emisí na kilometr je to i tím, že na dovolenou autem se jezdí na menší vzdálenosti, což je pro životní prostředí prospěšné.Odkazy & zdroje 🔗


Důsledně jsme se snažili poskytnout ověřené a zdrojované informace. Je ale nutné říct, že všechny zde uvedené statistiky a odhady stojí na zjednodušujících předpokladech a vycházejí z agregovaných dat, nelze je tedy brát vážně do poslední desetiny procenta.

Smyslem je především poskytnout orientační přehled a ukázat, jak jsou jednotlivé složky řádově velké — aby si každý na základě toho mohl vybrat kroky které jemu osobně dávají největší smysl.